وکیل امور حقوقی در شیراز

وکیل امور حقوقی در شیراز ، وکیلی مجرب و متخصص است که در زمینه دعاوی حقوقی و اخذ حقوق خصوصی مانند روابط تجاری و تعهدات اشخاص به صورت حرفه ای فعالیت می نماید. برخی از دعاوی حقوقی که توسط وکیل امور حقوقی در شیراز پیگیری می شود، شامل مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت، فسخ قرارداد، ابطال قرارداد، مطالبه ثمن معامله، الزام به ایفاء تعهد، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع، رفع تصرف عدوانی و تخلیه ملک می باشد. کلیه امور وکالت در امور حقوقی که توسط وکیل امور حقوقی در شیراز انجام می شود، شامل دعاوی بازرگانی ناشی از اعمال تجاری بین اشخاص حقیقی؛ دعاوی مدنی مانند اجرت المسمی، خلع ید، فروش مال غیر؛ امور حسبی مانند نصب امین، نصب قیم، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه؛ آیین دادرسی کار که مربوط به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی است؛ وصول مطالبات مانند چک، سفته، اعتبار ورشکسته؛ دعاوی ملکی مانند خلع ید، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، فروش ملک مشاع، مشکلات ثبتی املاک، تخلیه مورد اجاره، دعاوی تصرف، ممانعت و مزاحمت از حق، ابطال سند مالکیت، تخلیه ملک مسکونی، اجرت المثل ایام تصرف و موارد دیگر می باشد. در صورتی که نیاز به استفاده از خدمات وکیل امور حقوقی در شیراز دارید، با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.


وکیل خانواده در شیراز

وکیل خانواده در شیراز ، وکیلی است که به پیگیری دعاوی خانوادگی می پردازد و پرونده های مربوط به مسائل خانواده را بررسی می نماید. از موضوعاتی که توسط وکیل خانواده در شیراز مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد، می توان به نکاح دائم، موقت، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، اذن در نکاح، نامزدی، خسارات مربوط به برهم زدن نامزدی، نفقه زوجه، تمکین، اجرت المثل ایام زوجیت، نشوز، طلاق، بذل مدت و انقضای آن، فسخ، انفساخ نکاح، نسب، حضانت، رشد، ملاقات طفل، حجر و رفع آن، نفقه اقارب، ولایت قهری، قیمومت، تغییر جنسیت، اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی سرپرست و امور مربوط به مفقود الاثر شدن اشاره نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خدمات وکیل خانواده در شیراز، با شماره های قرار داده شده در سایت تماس بگیرید.


وکیل مجرب زن در شیراز

وکیل مجرب زن در شیراز ، وکیل امانت داری است که در زمینه حفظ اسرار موکلین خود، امانت دار و محرم اسرار می باشد. از ویژگی های اخلاقی وکیل مجرب زن در شیراز، تعهد اخلاقی است که از گفتن مطالب غیرممکن و غلوآمیز اجتناب می کند. وکیل مجرب زن در شیراز با داشتن معلومات و دانش حقوقی لازم، با موکلین و مقام قاضی رفتاری محترمانه داشته و پرونده های حقوقی موکلین را به صورت منظم پیگیری می نماید. وکیل مجرب زن در شیراز پرونده موکلین را به صورت حرفه ای و تخصصی بررسی کرده و با حفظ اطلاعات مربوط به پرونده اشخاص، شرکت ها و یا نهاد خاصی، پرونده را به نتیجه قابل قبولی می رساند. وکیل مجرب زن در شیراز با توجه به شرایط موکلین، حق الوکاله منصفانه ای دریافت کرده و به صورت حرفه ای، فعالیت وکالت را پیگیری می کند. در صورتی که نیاز به پیگیری پرونده توسط وکیل مجرب زن در شیراز دارید، با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و از خدمات مشاوره وکیل مجرب و متخصص بهره مند گردید.


وکیل زن خوب در شیراز

وکیل زن خوب در شیراز ، با داشتن تجربه در زمینه پرونده های مختلف حقوقی، مدافع آزادی، مال و آبروی موکلین است که با هدف اخذ حق موکل خویش فعالیت می نماید. وکیل زن خوب در شیراز با داشتن شجاعت و اقتدار لازم، پرونده موکل را پیگیری می کند. داشتن نظم و انضباط در امور وکالت، حفظ آراستگی ظاهری، رعایت وقار و ابهت در رفتار و گفتار در مقابل محاکم دادگستری، داشتن هوش بالا، فن بیان قوی، استدلال اصولی و احاطه کامل بر قوانین و جدیدترین مصوبات از ویژگی های وکیل زن خوب در شیراز است. وکیل زن خوب در شیراز از روزی که قرارداد را با موکلین خود می بندد، فعالیت حرفه ای خود را بدون وقفه بر روی پرونده آغاز می کند. وکیل زن خوب در شیراز به صورت منظم گزارش های پیشرفت پرونده را به موکل داده و نتیجه پیگیری را در سریعترین زمان به موکلین خود ارائه می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خدمات وکیل زن خوب در شیراز و دریافت مشاوره تخصصی در زمینه پیگیری و انجام پرونده حقوقی، با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.


وکیل طلاق توافقی در شیراز

وکیل طلاق توافقی در شیراز ، وکیلی است که در رابطه با طلاق زوجین به صورت توافقی فعالیت تخصصی می نماید. از جمله خدمات وکیل طلاق توافقی در شیراز، موضوعات نفقه، مهریه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت است. هر یک از زوجین در موضوعات مطرح شده توافق کرده و امور مربوط به پیگیری پرونده را به وکیل طلاق توافقی در شیراز می سپارند. از خدمات وکیل طلاق توافقی در شیراز، ارائه مشاوره کامل و جامع با توجه به دعاوی طلاق پیش از قبول وکالت، قبول دعاوی مربوط به طلاق توافقی، تشریح مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی طلاق، شروع به پیگیری مراحل اخذ رأی طلاق، پیگیری و انجام دعاوی مربوط به طلاق در کمترین زمان، ارائه گزارش های منظم و دقیق به موکلین، دریافت نفقه و مهریه ضمن درخواست طلاق، اخذ حق الوکاله از موکلین دعاوی طلاق و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره در صورتی که رأی مطابق انتظارات موکل نباشد می باشد. در صورتی که نیاز به پیگیری پرونده خود در زمینه طلاق توافقی را دارید، ضمن تماس با وکیل طلاق توافقی در شیراز، از خدمات مشاوره و وکالت حرفه ای وکیل مجرب بهره مند گردید.